н.СҮРЭНХОРЛОО

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1927 он хүртэл Гяндан салааны ерөнхий дарга байжээ.
Show More