н.ДАШБАЛДАН

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1924 онд Гяндангийн даргаар ажиллаж байсан тухай Тагнуулын ерөнхий газрын архивын баримтад дурдагдсан байна.

Show More