н.МЕРХАДЫКОВ

Ажил эрхлэлтийн байдал

  • 1921 онд Гяндан салааны даргаар ажиллаж байсан тухай эдүгээ Монгол Улсын Тагнуулын ерөнхий газрын Тусгай архивын баримтад дурдагдсан байдаг.
Show More